Exhibition
newsletter
Get latest news & events from HuanXin.
position:home >> Exhibition
Exhibition

Exhibition

Time & Place

Booth No.

In-cosmetics Euro 2016

Paris, France, Apr 12-14th 2016

U91

PCHI CHINA 2016

Shang Hai ,China, Mar 1-3rd 2016

B31

PCHI CHINA 2015

Guang zhou, China, Mar 12-14th 2015

4B03

Suppliers’ Day- NYSCC 2014

J, USA , May 14-15th 2014

336

In-cosmetics Euro 2014

Hamburg, Germany , Apr 1-3rd 2014

3D31

PCHI CHINA 2014

Shanghai, China, Feb 18-20th 2014

Q43

Suppliers’ Day- NYSCC 2013

NJ, USA , May 14-15th 2013

136

In-cosmetics Euro 2013

Paris, France, Apr 14-16th 2013

B114

友情链接: 组合填料 | 斜管填料 | 膜片曝气器 | 无锡物流公司 | 软基处理 | 拷贝林接头 | 电动推杆 | 涂装线 | 生铁粉 | 空气悬浮离心鼓风机 | 清洗机 | 微孔曝气器 | 喷泉公司 | 水景公司 | 硅藻土助滤剂 | 除锈砂带机 | 华生管道 | 球接栏杆 | 清洗机 | 竹胶板 | 轴瓦修复 |